to top

Certificering

Kwaliteit en veiligheid zijn twee aspecten die UniteQ hoog in het vaandel heeft staan. Dit willen wij onderstrepen door te zorgen voor de juiste bedrijfs- en productcertificeringen. Verder zijn onze collega’s in het bezit van diploma’s die veilig werken bevorderen.

Bedrijfscertificeringen UniteQ

ISO 9001

De NEN-EN-ISO 9001 is de Europese norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm vereist dat processen zoals directieverantwoordelijkheid, resource management, productrealisatie-, meetings-, analyse- en verbeteringsprocessen jaarlijks worden getoetst. UniteQ is gecertificeerd in overeenstemming met de norm ISO 9001:2015 door Quality Masters.

ISO 14001

De NEN-EN-ISO 14001 is de Europese norm voor milieumanagementsystemen. UniteQ is zich bewust van het feit dat verschillende van onze activiteiten milieuvervuilend kunnen zijn wanneer onjuist uitgevoerd. Om zeker te zijn dat we alles doen om onze milieubelasting zo laag mogelijk te houden laten wij ons milieumanagementsysteem jaarlijks toetsen. UniteQ is gecertificeerd in overeenstemming met de norm ISO 14001:2015 door Quality Masters.

VCA*

VCA  is de Nederlandse norm voor VGM-beheersystemen, die voldoet aan de eisen die in de Europese normen zijn vastgelegd. De norm vereist dat veiligheids-, gezondheids-, en milieubeheersystemen (VGM) jaarlijks worden getoetst. UniteQ is gecertificeerd in overeenstemming met de norm VGM-checklist Aannemers, VCA* 2017/6.0 door TÜV Rheinland. Dit betekent dat u er op kunt rekenen dat onze servicemedewerkers op uw locatie het belang van VGM voorop stellen en dat UniteQ de hiervoor benodigde tools beschikbaar stelt.

Bedrijfsaudits

Naast de jaarlijkse externe audits door de TÜV en Quality Masters en de jaarlijkse interne audits door KiKK Consult, laat UniteQ zich ook certificeren door reguliere klanten. In de laatste jaren zijn audits door bedrijven als Holter Regelarmaturen, MAN Diesel & Turbo en Toshiba positief afgerond. Meest recent zijn onze processen beoordeeld door Hoerbiger Automatisierungstechnik en met trots kunnen wij vermelden dat we de status van type A leverancier hebben bereikt.

 Productcertificeringen UniteQ

SIL

Sinds 2007 is UniteQ betrokken in projecten waar SIL 2 of SIL 3 een vereiste is. SIL staat voor Safety Integrity Level en maakt deel uit van de normen IEC 61508 en IEC 61511. Met een SIL validering wordt de kans op gevaarlijk uitvallen van een product berekend.

Een SIL validering voor een hydraulisch product is niet gebruikelijk maar kan noodzakelijk zijn wanneer het product een component is van een groter SIL gevalideerd systeem. Sinds 2013 heeft UniteQ de kennis in huis gehaald om producten zelf van een SIL validering te kunnen voorzien. Voor die tijd werden onze producten gevalideerd door exida.

Een groot deel van onze standaard producten kan voorzien worden van een SIL validering of is hiervan al voorzien. Het valideren van klant specifieke producten is ook mogelijk. Het intern valideren van producten elimineert de noodzaak van een derde partij. Dit reduceert de doorlooptijd en zorgt voor een hogere flexibiliteit omdat een kleine aanpassing aan het product mogelijk blijft.

TRD

TRD staat voor Technische Regeln für Dampfkessel en is de Duitse veiligheidsnorm voor producten die ingezet worden in de stoomturbine industrie. Verschillende UniteQ producten zijn gevalideerd door de TÜV en hebben een TRD 421 certificaat.

ATEX

In de EU dienen systemen die worden ingezet in een omgeving met explosiegevaar te voldoen aan de ATEX norm. Niet elektrische systemen worden gevalideerd volgens de norm NEN-EN 13463 waarin alle ontstekingsgevaren worden behandeld. UniteQ heeft de kennis in huis om UniteQ producten volgens deze norm te ontwikkelen en te voorzien van een risico analyse. Hiermee bouwen wij een dossier op dat door Bureau Veritas wordt gekeurd en ingediend bij de daarvoor aangewezen instanties.

Door het slim combineren van onze eigen producten met op de markt verkrijgbare ATEX gecertificeerde elektrische producten zijn wij in staat om complete explosieveilige systemen te ontwikkelen.

HART-communicatieprotocol

HART is een protocol waarmee "slimme" veldinstrumentatie in de procestechniek aangestuurd kan worden. Het maakt gebruik van een digitaal signaal dat boven op het conventionele 4-20 mA signaal gemoduleerd wordt en waarmee in twee richtingen gecommuniceerd kan worden. HART-protocol is een terugkerende vraag uit de markt en daarom is UniteQ lid geworden van de HART-foundation. Dit houdt in dat wij elektronische producten met HART-protocol mogen produceren en kunnen laten certificeren.

Diploma’s personeel

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Met een VCA diploma wordt aangetoond dat personeel over kennis van wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen beschikt.

Alle UniteQ werknemers hebben minimaal een basis VCA diploma. Verder beschikken leidinggevende over een VOL-VCA diploma. VOL-VCA is basis VCA aangevuld met zaken zoals Europese richtlijnen, VCA-Certificering, Bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen. 


« Terug naar expertise

Specialist

Jeroen Timmermans MSc
Operations Manager
Stel uw vraag
Lees meer